แปซิฟิค คัลเลอร์
แปซิฟิค คัลเลอร์
แปซิฟิค คัลเลอร์
Previous
Next

ถ้าเป็นพลาสติก

แปซิฟิค คัลเลอร์

มีสีที่เหมาะสม

สำหรับคุณ

เราคือที่หนึ่งด้าน สีเม็ด สีผง สีผสมพลาสติก

นโยบายระบบการจัดการ

บริษัท แปซิฟิคคัลเลอร์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี ผลิตสีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาบุคลากร ปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ ปฏิบัติให้สอดคล้องกับพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง


การผลิตของเรา

การผลิตของเราประกอบด้วย สีผสมพลาสติก สีเม็ด สีผง masterbatches สำหรับ Polymer,Application ทุกประเภท

บริการลูกค้า

การบริการลูกค้าเป็นสิ่งที่ สำคัญสำหรับ เราจะไม่จบการปฏิบัติงานจนกว่าจะได้รับความพึงพอใจเต็มที่จากลูกค้าของเรา

นโยบายระบบการจัดการ

บริษัท แปซิฟิคคัลเลอร์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี ผลิตสีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาบุคลากร ปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ ปฏิบัติให้สอดคล้องกับพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง


การผลิตของเรา

การผลิตของเราประกอบด้วย สีผสมพลาสติก สีเม็ด สีผง masterbatches สำหรับ Polymer,Application ทุกประเภท

บริการลูกค้า

การบริการลูกค้าเป็นสิ่งที่ สำคัญสำหรับ เราจะไม่จบการปฏิบัติงานจนกว่าจะได้รับความพึงพอใจเต็มที่จากลูกค้าของเรา