สินค้าและบริการ
สีผสมพลาสติก
สีผง
สารประกอบ
สารปรุงแต่งพิเศษ
สารความเข้มข้นสูง

สินค้าและบริการ

สีผสมพลาสติก

การประยุกต์ใช้งาน : เรซิน

Film : PE, PP

การประยุกต์ใช้งาน : เรซิน

Blow Moulding : PE, PP, PVC, PET

การประยุกต์ใช้งาน : เรซิน

Profile and Sheet Extrusion : PE, PP, PVC, PET, ABS

การประยุกต์ใช้งาน : เรซิน

Injection Moulding : PE, PP, PVC, ABS and Engineering plastic

การประยุกต์ใช้งาน : เรซิน

Monofilament : Polyolefins

การประยุกต์ใช้งาน : เรซิน

Multifilament (fiber) : Polyolefins, PET, PA

การประยุกต์ใช้งาน : เรซิน

Foaming : EVA, PE

การประยุกต์ใช้งาน : เรซิน

Wire and Cable Resin : PE, PVC

สีผง

การประยุกต์ใช้งาน : เรซิน

Blow Moulding : PE, PP, PVC, PET

การประยุกต์ใช้งาน : เรซิน

Rotation Moulding : PE

การประยุกต์ใช้งาน : เรซิน

Profile Extrusion : PE, PP, PVC

การประยุกต์ใช้งาน : เรซิน

Injection Moulding : Polyolefins, and Engineering plastic

สารประกอบ

Polyolefins and Engineering plastic

สารปรุงแต่งพิเศษ

Additive

Function

Anti-blocking

Reduce the blocking force between the film layers.

Slip Agent

Reduce the friction between layers of film.

Anti-Static

Reduce surface resistivity and dust pick up.

UV-Stabilizer

Protect plastic from the effects of light.

Impact Modify

Improve tensile strength and flexural strength.

Optical Brightener

Increase the brilliancy of colored.

Anti-microbial

Preservatives in plastics protect plastics against microorganisms during use.

Flame Retardant

Flame retarded plastics diminish damage from fires.

Nucleating agent

Reduce cycle time during the melt processing of semi-crystalline, affect their physical properties, When nucleating agents are used to improve the optical properties of semi-crystalline polymers, they are referred to as clarifying agents.

Processing aid

Substances used to improve the processability and handling of high molecular weight polymers.

Filler

Cost effective and Improved distortion of mold part when used in properly amount and application.

Biodegradable

Reduced the life time of plastic materials when exposure to environment.

Anti-Humidity

Eliminating the moisture in recycling PE and PP, so the dry treatment process can be omitted.

สารความเข้มข้นสูง

SPD: Single Pigment Dispersion