ประวัติองค์กร
ประวัติองค์กร
ประวัติองค์กร

บริษัทแปซิฟิค คัลเลอร์ จำกัด ได้ก่อตั้งและดำเนินกิจการในการผลิตสีผสมสำหรับพลาสติกมากกว่า 10 ปีซึ่งมีทั้งสีผง (Pigment), สีเม็ด (Masterbatch) และ Compound อีกทั้งยังครอบคลุมการใช้งานของลักษณะงานแต่ละชนิด รวมถึงพลาสติกที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่แตก ต่างกันด้วย

ทางบริษัทฯ ถือมั่นเสมอมาว่าการบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง รวมทั้งการสร้างความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ ต้องมาก่อนเสมอ 

การวัดสีและการทำ Color matching ดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย แต่ในอุตสาหกรรมพลาสติกถือเป็นความท้าทายและเป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่งความเข้าใจเกี่ยวกับสี เป็นสิ่งที่มากกว่าการนำสีมาผสมกันให้ได้สีตามต้องการ แต่การใช้สีที่ถูกต้องย่อมได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและมีคุณภาพด้วย  ถ้าสีที่ใช้ไม่ถูกต้องความผิดพลาดอันดับแรกบนผลิตภัณฑ์ที่มองเห็นได้คือ สี การวัดสีสามารถทำได้ทั้งโดยใช้คน หรือเครื่องมือวัดสี ข้อดีของการใช้คนคือสามารถมองเห็นหรือยอมรับความแตกต่างของสีได้อย่างชัดเจน แต่ข้อจำกัดอยู่ที่การจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปควบคุมคุณภาพ โดยส่งต่อไปยังบุคคลอื่นได้อย่างไร เครื่องมือวัดสีจึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยในการควบคุมคุณภาพ อีกทั้งยังสามารถทำงานได้ตลอดเวลา แต่ข้อเสียคือสีบางประเภท เครื่องวัดสีและคนมองเห็นแตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องใช้คน และเครื่องวัดสีควบคู่กันไป